Sosiaaliturvan tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta

Yhteiskunnan tukien ja palveluiden tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta. Perustuslain 6. §:n mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykälässä todetaan, että muun muassa terveydentila ja vammaisuus voivat olla niitä tekijöitä, joiden perusteella ihmisiä saatetaan asettaa eri asemaan. Pitkäaikaissairauksien ja vammaisuuden perusteella myönnettävät tuet ja palvelut pyrkivät osaltaan toteuttamaan perustuslain henkeä.

Pitkäaikaissairaiden elämäntilanteet ovat erilaisia, ja samat sairaudet näyttäytyvät eri tavoin. Oikeutus sairastamisen perusteella myönnettäviin tukiin ja palveluihin arvioidaan pääsääntöisesti yksilöllisen elämäntilanteen, ei esimerkiksi diagnoosin tai oireiden perusteella. Lääkekorvauksia myönnetään yksittäisiin sairauksiin. Muiden tukien ja palveluiden kohdalla arvioidaan kaikkien pitkäaikaisten sairauksien ja vammojen yhteisvaikutusta elämäntilanteeseen.

Sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja auttaa elämäntilanteen arvioinnissa.

Sairaalan sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja auttaa elämäntilanteen arvioinnissa. He voivat toimia yhteistyössä lääkärin kanssa tukia ja palveluita haettaessa. Oman sairaalan sosiaalityöntekijään saa yleensä yhteyden puhelimitse tai sähköpostilla ilman erillistä vastaanottoaikaa.

Vammais- ja hoitotuki

Vammaistuen myöntäminen on Kelan vastuulla. Tukea voi saada lapsi tai työikäinen aikuinen. Alle 16-vuotiaan vammaistuen kohdalla arvioidaan pitkäaikaissairaan lapsen aiheuttamaa tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta. Esimerkiksi päivittäiset hoitotoimenpiteet saattavat oikeuttaa vammaistukeen. Tuki on kolmiportainen: tuen taso määräytyy aiheutuneen rasituksen ja sidonnaisuuden mukaan.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki määräytyy toimintakyvyn pitkäaikaisen heikentymisen ja sairauden aiheuttaman haitan tai avun ja ohjauksen perusteella. Pitkäaikaiset päivittäiset hoitotoimenpiteet saattavat oikeuttaa vammaistukeen. Sairauden aiheuttamat kustannukset eivät ole edellytys vammaistuen saamiselle. Runsaat kustannukset voivat nostaa tuen tasoa, jos oikeutus vammaistukeen on muuten olemassa.

Vammais- tai hoitotukea voidaan myöntää esimerkiksi keskivaikean tai vaikean atopian ja astman perusteella.

Eläkettä saavan hoitotuen myöntäminen perustuu pitkäkestoiseen avun, ohjauksen tai valvonnan tarpeeseen sekä erityiskustannuksiin. Alinta hoitotukea voidaan myöntää, jos avun, ohjauksen tai valvonnan tarve on vähintään viikoittaista. Avun tarpeen tulee kohdistua henkilökohtaisiin toimintoihin, kuten peseytymiseen ja pukeutumiseen. Tukea ei myönnetä, jos apu kohdistuu ainoastaan kotitaloustöihin ja asiointiin.

Vammais- tai hoitotukea voidaan myöntää esimerkiksi keskivaikean tai vaikean atopian ja astman perusteella. Erityisesti, jos sairauden seuranta on toteutettu erikoissairaanhoidossa, kannattaa pyytää lääkäriltä arvio vammais- tai hoitotuen perusteiden täyttymisestä.

Vammaispalvelun tuet ja palvelut

Kunnan vastuulla olevan vammaispalvelun tukia ja palveluita voidaan tietyin edellytyksin myöntää esimerkiksi ihosairauden perusteella. Tyypillinen myönnetty tuki on osittainen rahakorvaus uuden pesukoneen hankintaan, jos sairaus vaatii runsasta päivittäistä rasvausta. Paljon ihonhoitoa vaativan lapsen kohdalla voi olla mahdollista saada korvattua kylpyhuoneen remontti, jos lapsen hoito vaatii esimerkiksi ammetta.

Apua tukiviidakkoon

Omaishoidon tuki ja vammaisen henkilön pysäköintilupa ovat esimerkkejä tuista, joita on myönnetty joko allergian, astman tai ihosairauden perusteella. Edellisen voi saada läheinen, joka auttaa vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai huolenpidon järjestämisestä kotioloissa. Jälkimmäiseen voi olla oikeus esimerkiksi vaikean astman perusteella. Toimeentulotukea voidaan myöntää sellaisiin lääkärin määräämiin lääkkeisiin, joita itsellä ei ole varaa ostaa.

Tukiviidakon tulkinnassa auttaa sosiaalihuollon ammattilainen. Kaiken lähtökohta on arvioida niitä arjen haasteita, joita sairaus tai vamma aiheuttaa. Sairastamisen kustannukset painavat päälle, sosiaaliset suhteet ovat vähentyneet, sairaus vaikuttaa mielialaan heikentävästi, itsensä hoitaminen vie liikaa energiaa: jo joku näistä syistä saattaa olla hyvä syy olla yhteydessä sairaalan sosiaalityöntekijään.

Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen

Sosiaaliturvauudistus alkoi tämän vuoden alusta. Uudistuksen asianmukaisen etenemisen varmistamiseksi perustettiin sosiaaliturvakomitea ja sille viisi jaostoa, joissa on laajasti edustettuna yhteiskunnan eri toimijat. Uudistuksella on monta tavoitetta. Yksi tavoitteista on turvata perustuslain mukainen huolen pitämisen velvoite yhteiskunnan muuttuessa.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat kiinteästi mukana vaikuttamassa sosiaaliturvauudistukseen. Myös Allergia-, iho- ja astmaliitto vaikuttaa uudistukseen erityisesti järjestöjen yhteisten verkostojen kautta. Sosiaaliturvauudistusta ennen saataneen päätökseen sote-uudistus, joka luo maakuntalähtöiset rakenteet tulevaisuuden sosiaali- ja terveyshuollon toiminnalle. Hallituksen esitys sote-uudistuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella.

 

Sosiaaliturvaneuvonta, risto.heikkinen@allergia.fi, 045 114 4459

Lisätietoa sosiaaliturvauudistuksesta: https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus

Lisätietoa sote-uudistuksesta: https://soteuudistus.fi/etusivu

 

Share

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Herkutellaan ystävänpäivänä!

Meikkejä ja kampauksia koulun tuoksuttomassa päivässä