Planeettaa suojelemassa – ja ihmistä myös

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) järjestivät joulukuussa konferenssin ”Europe that protects: Safeguarding our planet, safeguarding our health”. Lähes kahtasataa edustajaa 34 maasta yhdisti Planetary Health -lähestymistapa, joka korostaa ihmisten terveyden ja ympäristön tilan välistä riippuvuutta.

Ihmisen toimet aiheuttavat ilmastonmuutosta, vähentävät luonnon monimuotoisuutta, pilaavat maaperää, johtavat luonnonvarojen liikakäyttöön ja synnyttävät saasteita. Nämä kaikki heikentävät myös ihmisten terveyttä ja turvallisuutta.

Konferenssin pohjalta julkaistiin tammikuun lopussa Helsinki Declaration. Julkilausuman mukaan nyt on aika toimia! Eri alojen tutkijat painottivat, että ihmiskunnan terveyden ja ympäristön tilan on noustava päätöksenteon keskiöön.

Käytännössä se edellyttää mm. tietoisuuden lisäämistä ihmisten terveyden ja ympäristön tilan välisistä yhteyksistä. Juuri tätä työtä olemme tehneet jo pitkään liittomme tutkimusyksikössä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutissa. Tarvitaan myös pitkän aikavälin tavoitteita lyhytnäköisen politiikan ja taloudellisten hyötyjen sijaan sekä kokeiluja, joiden tuloksia voidaan käyttää päätöksenteossa ja soveltaa yhteiskunnissa. Ennen kaikkea tarvitsemme kestävää ja monimuotoista luontoa myös tulevaisuudessa.

- Konferenssin osallistujat edustivat useita aloja, mutta kaikki olivat yhtä mieltä, että luonnon järjestelmien turvaaminen tarkoittaa myös terveytemme turvaamista. On aika toimia, sillä ihmisten toimien haitalliset vaikutukset ympäristöön ja terveyteemme ovat jo nyt huomattavia, totesi THL:n Turvallinen ja terveyttä edistävä ympäristö -tutkimusohjelman johtaja Jaana Halonen tiedotteessa.

SYKE:n ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja Eeva Furman lisäsi, että Planetary Health -lähestymistapa huomioi myös kestävän kehityksen tavoitteiden väliset kytkennät. Siten se vie kohti YK:n Agenda 2030:n tavoittelemaa turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Siksi konferenssi ja sen pohjilta valmistunut julistus ovat erittäin ajankohtaisia.

- Laaja yhteistyö, poliittinen sitoutuminen ja riittävät resurssit mahdollistavat muutoksen. Lisäksi on olennaista, että yhteiskunta, yhteisöt ja kansalaiset toimivat yhdessä ympäristön tilan ja sitä kautta terveytemme edistämisen puolesta, Furman tiivisti.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta konferenssiin osallistui neljän hengen joukkue: toiminnanjohtaja Paula Hellemaa, viestintä- ja kumppanuusjohtaja Niki Malmros, kehitysjohtaja Sirpa Pajunen sekä allekirjoittanut.


 

Helsingin julistus: http://www.julkari.fi/handle/10024/139144
 

 

Share

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

Tari Haahtela ja allergian lyhyt historia

’Eläköön metsien mikrobit’ kokosi viime syksynä järjestöväen Helsinkiin muistelemaan yhtä merkittävää aikakautta Allergia- ja astmaliiton toiminnassa. Vuonna 1983 sai alkunsa internet, Helsingissä järjestettiin ensimmäiset yleisurheilun MM-kisat ja ympäristöministeriö aloitti toimintansa Suomessa. Neuvostoliitto myönsi presidentti Mauno Koivistolle Leninin kunniamerkin ja Michael Jackson esitteli moonwalk-tanssin. Myös Allergialiitto otti uusia askelia, kun Allergia-lehden päätoimittajan Klaus A. J. Järvisen saappaisiin astui dosentti Tari Haahtela.

Absurdi allergia, outo ja erikoinen

Kun ihminen oirehtii kasvin siitepölystä tai on kuolla maitotilkkaan, luonnonlukutaidossamme on jotakin perinpohjin pielessä.

Siitepölyseuranta käynnistyi Kaakkois-Suomessa

Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutti on aloittanut kevään siitepölyseurannan.