Päiväkotien ruoka-allergioihin liittyvät käytännöt vaihtelevat

Kaksivuotinen LILLA-tutkimus selvitti allergiaruokavalioihin liittyviä käytäntöjä 40 eri päiväkodissa pääkaupunkiseudulla. Dosentti, yliopistonlehtori Maijaliisa Erkkola kertoo, että päiväkotien käytännöt vaihtelivat ja kaipasivat selkiyttämistä.

Maijaliisa Erkkolan mukaan jo pelkästään LILLA-tutkimukseen osallistuminen herätti päiväkoteja miettimään vastuunjakoa ja toimintakäytäntöjä allergia-asioissa. Erkkola painottaa, että päiväkodin johtajalla on päävastuu siitä, että käytännöt ovat selvät koko henkilökunnalle. Tieto ja ohjeistukset otetaan kuitenkin usein hitaasti käytäntöön.

-    LILLA-tutkimuksen interventiovaihe kesti kaksi vuotta. Vielä vuoden jälkeen reilu neljännes päiväkotihenkilöstöstä koki puutteita erityisruokavalioihin liittyvissä käytännöissä. Huolia oli esimerkiksi erityisruokavaliotietojen säilytyspaikasta sekä sijaisten perehdyttämisestä, Maijaliisa Erkkola kertoo.

-    Vanhempien pitää voida jättää lapsi turvallisin mielin päiväkotiin myös sijaisten hoitoon. Ei voi mennä niin, että vanhempien pitää jatkuvasti huolehtia keittiö- ja kasvatushenkilöstön  informoinnista. Alun yhteistapaamisen jälkeen vanhemmat päivittävät lapsen tilanteen päiväkodin johtajalle toimittamalla uuden lääkärintodistuksen 1-2 vuoden välein.

Ruokailutilanteet pidetään mahdollisimman normaalina

LILLA-tutkimuksessa huomattiin myös, että päiväkotien asiantuntevuus ruoka-allergioissa ei ole kaikin puolin ajan tasalla. Kansallisen Allergiaohjelman mukaan lieviä oireita aiheuttavia ruoka-aineita tarjotaan oireiden sallimissa rajoissa, vakavat allergiat hoidetaan tehokkaasti. Allergiareaktioihin liittyvät pelot ja vanhentuneet käytänteet ohjasivat välttämään ruoka-aineita turhaan. Myös ruokailutilanne tulisi pitää lapsen kannalta mahdollisimman normaalina.

-    Jos vain mahdollista, lasta ei pitäisi turhaan eristää ruokailutilanteessa vakavankaan allergian vuoksi. Lapset ovat yleensä tietoisia allergiastaan ja ainakin isommat lapset yleensä osaavat olla ottamatta kaverin lautaselta. Pienemmät ruokailevat aikuisen valvonnassa. Esimerkiksi oma tarjotin auttaa pitämään ruokailutilanteen turvallisena. Sen sijaan muista erillään ruokaileminen heikentää lapsen sosiaalista elämänlaatua. Allergisella lapsella on helposti ruokailon sijaan ruokapelko. Ruokailutilanteessa huomio olisi hyvä keskittää yhdessäoloon ja iloa tuottaviin asioihin, Maijaliisa Erkkola toteaa.

-    Jokainen lapsi ansaitsee siistin ja puhtaan ympäristön. Siksi ei myöskään ole tarvetta perustaa erillisiä, poikkeuksellisen hygieenisiä tiloja. Luonteva yhteys monimuotoiseen ympäristöön ylläpitää lapsen sietokykyä ja voi myös ennaltaehkäistä allergiaa. Liiallisen puhtauden tavoittelussa tämä yhteys helposti menetetään.

Maijaliisa Erkkola kertoo, että valtakunnalliseen anafylaksiarekisteriin tulee vuosittain noin 30 ilmoitusta lasten anafylaksiasta. Niistä 70 prosenttia on todennäköisesti ruoka-aineiden aiheuttamia. Tavallisin aiheuttaja on lehmänmaito, muita aiheuttajia ovat esim. kananmuna, vehnä ja pähkinät.

Uudet käytännöt päiväkoteihin ja kouluille

Aiemmin lapsen ruoka-allergiat on pääkaupunkiseudulla ilmoitettu päiväkodille tai koululle 37-86 ruoka-ainetta vältettäviksi ruksittavalla lomakkeella eikä lääkärintodistuksen esittäminen ollut pakollista. LILLA-tutkimus selkiytti lomakkeen. Uusi kaavake allergisen lapsen erityisruokavalioilmoitusta varten on saatavilla Suomen Lääkärilehden numerossa 33/2016.

Kouluruokasuositus on myös uudistettu ja julkaistu tammikuussa. Allergia- ja astmaliitto kommentoi suositusta ruoka-allergioiden osalta. Suositus on saatavilla mm. Eviran sivuilla. Suosituksen liitteessä 7 käsitellään ruoka-allergisen lapsen ruokailua esikoulussa/koulussa. Maijaliisa Erkkola kannustaa myös vanhempia tutustumaan suositukseen ja sen toimintaohjeisiin. (https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemusuutiset/onnistunut-kouluruokailu-houkuttaa-kaikki-syomaan-ja-oppimaan-yhdessa/ )

Parhaillaan on valmisteilla myös päivähoidon ruokailusuositus, joka julkaistaan loppuvuodesta.


LILLA-tutkimushanke käynnistyi Helsingin yliopiston ravitsemustieteen tutkijoiden ja Iho- ja allergiasairaalan tutkijoiden yhteistyönä. LILLA-tutkimuksessa kehitetty erityisruokavalioiden ilmoituslomake on suositeltu otettavaksi käyttöön valtakunnallisesti.

FT, Dosentti Maijaliisa Erkkola työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella, ravitsemustieteen osastolla. Erkkola oli mukana päiväkotien allergiakäytäntöjä uudistaneessa LILLA-tutkimuksessa sekä lapsiperheiden ruokasuosituksen ja valmisteilla olevan päivähoidon ruokailusuosituksen uudistuksessa.  

Viitteitä:
Lisätietoa lasten ja koko perheen ravitsemuksesta: Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille
https://www.julkari.fi/handle/10024/129744

Erkkola M, Saloheimo T, Hauta-alus H, Kukkonen AK, Virta S, Kronberg-Kippilä C, Vaara E, Pelkonen AS, Fogelholm M, Mäkelä MJ, LILLA-tutkimusryhmä. Päiväkotien ruokavalioiden kuormaa voidaan vähentää käytänteitä uusimalla. Suomen lääkärilehti 2016;33:1-14.

 

 

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Päivitä tietosi atooppisen ihottuman hoidosta

Keskiviikkona 28.9. kello 14 allergia- ja astmaneuvoja Marjo Tähtinen kertoo atooppisen ihon hoidosta Allergia- ja astmaliiton livelähetyksessä. Uusi Käypä Hoito -suositus on julkaistu - mitä atoopikon kannattaa niistä tietää? Mitkä ovat keskeisiä avainkohtia atooppisen ihon hoidossa?

Herkutellaan ystävänpäivänä!