Ota terve askel luontoon!

Viime vuosisadan alussa noin kolme neljäsosaa väestöstämme työskenteli maa- ja metsätalouden parissa, kun nykyisin luku on vain noin 5 prosenttia. YK on arvioinut, että maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä jopa 66 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa.

Ihmisen vieraantuminen luonnosta sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat suoraan kytköksissä terveyteemme. Kaupungistuminen ja luonnon köyhtyminen ovat tuoneet mukanaan uudenlaisia sairauksia ja luontaisen vastustuskyvyn heikkenemistä. Suuressa osassa maailmaa kansanterveyttä uhkaavat krooniset taudit ja erilaiset häiriöt kuten astma, allergia, diabetes, metabolinen oireyhtymä, tulehdukselliset suolistosairaudet, syöpä, neurologiset sairaudet ja erilaiset mielenterveyden häiriöt.

Kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa ihmisen kehon normaalimikrobistoa, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta. Kaikki mitä syömme, hengitämme, ja kosketamme muokkaa mikrobejamme.

Ihmisen terveys on riippuvainen luonnosta

Olemassaolomme ja terveytemme riippuu monista luonnon ekosysteemipalveluista. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia tai aineettomia hyötyjä: niitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus luonnonvaroineen, luonnon toiminnot, kuten pohjaveden muodostuminen ja luontainen tulvasuojelu, hiilinielut ja -varastot ja hyönteisten pölytyspalvelut, ravinteiden kierrätys sekä ilmaston sääntely. Esimerkiksi metsä on ilmainen puhdistuslaitos: se sitoo taajamien pölyä ja melua, sekä raikastaa ilmaa ja tasaa ilmastoa.

Ekosysteemipalveluiden toimivuus voidaan taata vain huolehtimalla riittävästi luonnon monimuotoisuudesta. Esimerkiksi perinteisen maatilaympäristön astmalta ja allergialta suojaava vaikutus näyttää liittyvän runsaaseen mikrobeille altistumiseen. Karjala-tutkimuksessa on havaittu, että niin allergia kuin diabeteskin olivat harvinaisempia Venäjän Karjalan pientilavaltaisessa ympäristössä verrattuna Suomeen.

Luontaisen immuniteetin kehitys jää vajaaksi kaupunkimaisessa ja hygieenisessä ympäristössä. Tämä aiheuttaa immuunivasteen tarpeetonta ja liiallista reagoimista ympäristön valkuaisainehiukkasiin kuten siitepölyyn tai ruoka-aineisiin. Allergeenien välttäminen on vakavissa allergioissa tärkeää, mutta sille tulee olla oikeat ja täsmälliset perustelut. Allergeenien välttämistä tärkeämpää on väestön sietokyvyn lisääminen. Ihmisiä on rohkaistava yleistä terveyttä ja immuunipuolustusta vahvistavaan elämäntapaan, kuten liikuntaan ja luonnossa tapahtuvaan monipuoliseen toimintaan - erityisen tärkeää tämä on allergisille lapsille.

Koska väestön sietokyky allergeeneja ja ärsykkeitä vastaan on huonontunut ja elimistön immunologisen puolustusjärjestelmän sietokyky heikentynyt, tarvitsee immuunipuolustus haasteita. Ihon, hengitysteiden ja erityisesti suoliston kautta ihmisen luontaisen immuniteetin toimintaan vaikuttaa suuri joukko pieneliöitä, valtaosin mikrobeja.

Luonnon monimuotoisuus vähenee

Luonnon monimuotoisuus vähenee kiihtyvää tahtia esimerkiksi elinympäristöjen häviämisen ja sirpaloitumisen ja vieraslajien vaikutusten vuoksi. Suomessa joka kymmenes tunnettu laji on uhanalainen. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä ja perinneympäristöissä sekä muissa ihmisen luomissa ympäristöissä.

Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat toiseksi suurin uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle, elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen jälkeen. Myös Suomessa vieraslajit ovat uhka alkuperäiselle luonnollemme. Kansallisen lajien uhanalaisuutta koskevan selvityksen perusteella vieraslajit ovat vaikuttaneet lajien uhanalaisuuteen maassamme. Tunnetaan myös useita tapauksia, joissa ekosysteemien rakenne ja toiminta on muuttunut voimakkaasti vieraslajin leviämisen takia.

Vieraslajit muodostavat merkittävän uhkatekijän alkuperäiselle luonnolle erityisesti niiden aiheuttaman kilpailun ja elinympäristöjen muuttumisen vuoksi. Keskeisintä luontaisten lajien suojelun kannalta on ryhtyä vieraslajien torjuntaan hyvissä ajoin ja ehkäistä ennalta vieraslajien leviämistä. Tällöin myös vieraslajeista yhteiskunnalle aiheutuvat haitat ja kustannukset jäävät merkittävästi pienemmiksi. Tällä hetkellä vieraslajien torjunta on satunnaista ja usein lyhytaikaisten hankkeiden varassa. Vieraslajien torjuntaa tarvitaan sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Pienialaisilla suojelualueilla vieraslajien vaikutukset saattavat olla suojeltavalle lajistolle erittäin haitallisia.

Luontoaskeleella monimuotoisuutta ja luonnon terveysvaikutuksia tutuksi

Allergia- ja astmaliiton ja WWF:n yhteisen kolmivuotisen (2017-2019) Terve askel luontoon -hankkeen tavoitteena on lisätä luontoaktiivisuutta, tehdä luonnon terveysvaikutuksia tunnetuksi ja rohkaista ihmisiä talkoilemalla omatoimiseen ja osallistavaan tekemiseen luonnon hyväksi. Samalla lisätään lähiluonnon monimuotoisuutta ihmisen terveyden tueksi.

Toimintamuotoina ovat ensimmäisenä hankevuonna esimerkiksi yhteistyökumppani WWF:n uhanalaisten perinneympäristöjen ja arvokkaiden luontotyyppien hoitoon keskittyvät talkooleirit.  Lisäksi järjestetään hankkeen vieraslajitalkoita ja koulutetaan vieraslajien poistoon keskittyviä iskujoukkoja viidellä eri alueella ympäri Suomea. Jatkossa on tarkoitus kehittää talkootoimintaa edelleen ja antaa erityyppisiä koulutuksia luonnon terveysvaikutuksista ja luontoyhteyden vahvistamisesta.

Hankkeessa kerrotaan luonnon terveysvaikutuksista ja ohjataan ihmisiä liikkumaan ja toimimaan luonnossa sekä hyödyntämään omakohtaisesti luonnon terveysvaikutuksia.  Tavoitteena on saada elävä lähiluonto ja siellä liikkuminen osaksi kohderyhmien arkea ja saada turhia luontopelkoja hälvenemään. Ihmisten koettu sietokyky ja hyvinvointi lisääntyvät.

Luontotalkoot lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä vakiinnuttavat uudenlaisen luontotoiminnan osaksi terveysjärjestön toimintaa. Hanke yhdistää eri alojen toimijat ja hyödyntää luontoasiantuntemusta ja -kokemusta kansanterveystyössä. Samalla luonto niveltyy myös soveltavaan liikuntaan. Osallisuuden, vaikuttamisen ja yhteenkuuluvuuden tunteita saadaan talkoissa yhteisen hyvän eteen työskenneltäessä.

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Päivitä tietosi atooppisen ihottuman hoidosta

Keskiviikkona 28.9. kello 14 allergia- ja astmaneuvoja Marjo Tähtinen kertoo atooppisen ihon hoidosta Allergia- ja astmaliiton livelähetyksessä. Uusi Käypä Hoito -suositus on julkaistu - mitä atoopikon kannattaa niistä tietää? Mitkä ovat keskeisiä avainkohtia atooppisen ihon hoidossa?

Herkutellaan ystävänpäivänä!