Ledare 3/2020

Allvarlig födoämnesallergi är en allvarlig sak

För en allvarligt allergisk person kan även en liten mängd av fel mat till och med orsaka livsfara. Därför är det viktigt att konsumenten alltid får rätt och tillförlitlig information om vad livsmedlet består av.

De 14 ämnen som vanligen orsakar allergier och intoleranser och som förtecknas i EU-lagstiftningen ska tydligt anges i ingrediensförteckningen under eget namn på ett sådant sätt att de skiljer sig från andra ingredienser. En person kan vara allergisk eller överkänslig mot vilket som helst födoämne, och därmed betonas vikten av hela ingrediensförteckningen. Det är uppenbart att informationen på förpackningspåskriften ska vara korrekt.

Omotiverad användning av påskriften "kan innehålla små kvantiteter..." leder till att konsumenten i onödan tvingas undvika produkter utan kontaminering. Användningen av varningsetiketten ska därför begränsas till fall där allt har gjorts för att eliminera risken för kontaminering.

En allergisk konsument behöver tillförlitlig information om matens sammansättning, även när ett livsmedel säljs oförpackat eller maten serveras exempelvis i en restaurang. Lagstiftningen ålägger också aktörerna att uppge allergener i oförpackade livsmedel, men informationen kan tillhandahållas muntligen när konsumenten begär den. För att detta ska fungera måste korrekt och aktuell information om livsmedelsingredienser vara lättillgänglig för personalen. Det är särskilt viktigt att personalen är medveten om de potentiella riskerna med födoämnesallergi och minimerar risken för kontaminering. En bra servicekultur är också att inte göra ett nummer av kundens allergier.

Innebörden av förkortningarna G (glutenfri) och L (laktosfri) som används rätt allmänt på menyerna ska tydligt öppnas för konsumenten, och dessa frivilliga extra märkningar ersätter inte den obligatoriska information som krävs enligt lagstiftningen om allergener. Under de senaste åren har det blivit vanligt med anteckningar om vad som inte finns i produkten. Det är dock mycket tydligare att berätta vad produkten innehåller.

Livsmedelsföretagarna ansvarar för att de livsmedel som de tillverkar och säljer uppfyller kraven. Det är ytterst viktigt att identifiera de risker som är förknippade med allergener i varje skede av livsmedelskedjan. Trots effektiv självövervakning kan misstag ske, och aktörerna måste vara förberedda på dessa situationer. När riskerna har identifierats kan allergensäkerheten hanteras genom arbetsmetoderna.

Anne Haikonen, lagstiftningsråd
Jord- och skogsbruksministeriet


Kuva: MMM / Viestintä

 

Share

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

Pääkirjoitus 1/2017 Yhdessä uuteen vuoteen

Uusi vuosi on aina uuden alku. Vuonna 2017 totisesti puhaltavat uudet tuulet, sillä tänä vuonna elämme kokonaan uudessa järjestössä. Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton jäsenyhdistykset tekivät marraskuussa historiallisen päätöksen: Allergia- ja astmaliitto sekä Iholiitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi.

Pääkirjoitus 2/2017: Uudet kouluruokailusuositukset käyttöön

Uudet kouluruokailusuositukset, ”Syödään ja opitaan yhdessä”, julkaistiin helmikuussa 2017.

Pääkirjoitus 3/2017: Miten valita sopivin terveysasema?