Kysely: Atooppinen ihottuma vaikuttaa elämänvalintoihin

Teksti: Vuokko Maria Nummi, toimittaja

Allergia-, iho- ja astmaliitto toteutti kyselyn atooppista ihoa sairastaville yhdessä Sanofin kanssa viime vuoden lopulla. Tavoitteena oli kerätä tietoa liiton tarjoamien palvelujen parantamiseksi. Kyselyyn vastasi 917 yli 18-vuotiasta aikuista.

Atooppista ihottumaa sairastavat kärsivät oireista vuosia, mutta kyselytutkimuksemme mukaan vain viidesosalle on tehty sairauden omahoitoa tukeva terveys- ja hoitosuunnitelma.

Vastaajista vain 21 prosenttia kertoi tehneensä hoitosuunnitelman yhdessä lääkärin tai hoitajan kanssa. Yli puolella oli todettu kuitenkin muita sairauksia, kuten allergiaa (64 %), allergista nuhaa (50 %) ja astmaa (28 %). Lähes viidenneksellä on myös jokin muu pitkäaikaissairaus.

Vastaajista yli puolella (53 %) atooppisen ihottuman oireita oli ollut aina, neljäsosalla yli 15 vuotta.

Kyselyn perusteella atooppinen ihottuma vaikuttaa arkeen monin tavoin. Liiton alue-, asiantuntija- ja järjestöpalveluiden johtaja Paula Hellemaan mukaan on pysäyttävää, miten paljon ihottuma vaikuttaa edelleen sosiaali-siin suhteisiin, seksuaalisuuteen, perheen perustamiseen ja työssä suoriutumiseen.

– Kyselystä käy myös ilmi, että hoitokontakteja on yllättävän vähän. Tämäkin asettaa erityisen tarpeen terveys- ja hoitosuunnitelman laadintaan. Hoidon pitäisi olla suunnitelmallista ja aina yhtä laadukasta hoitavaan henkilöön tai tahoon katsomatta, Hellemaa toteaa.

Vastaajista 26 % tapaa lääkäriä kaksi kertaa vuodessa ja 47 % kerran vuodessa. Suuri osa (64 %) ta-paa hoitajan vain kerran vuodessa ja kymmenen prosenttia kaksi kertaa vuodessa. Alle 30-vuotiaista vastaajista yli puolet tapaa atooppisen ihottuman vuoksi hoitajaa harvemmin kuin kerran vuodessa ja lääkäriä näin harvoin tapaa 38 prosenttia.

Monia oireita pitkään

Lääkärin luokittelemana keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ihottumaa sairastaa vastaajista lähes puo-let (49 %). Miehillä (25 %) atooppinen ihottuma todetaan useammin lieväksi kuin naisilla (14 %). Vas-taajista yli puolet arvioi atooppisen ihottuman olevan tällä hetkellä keskivaikean tai vaikean.

Vaikeimmiksi oireiksi koetaan ihon kutina, hilseily ja rikkoutuminen. Naisista yli puolet kokee kutinan ja ihon rikkoutumisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Alle 30-vuotiaat kokevat kutinan kaikkein han-kalimmaksi oireeksi. Viidesosa kaikista vastaajista raportoi myös nukkumisvaikeuksista.

Kolmannes vastaajista oli saanut diagnoosin alle vuodessa ensimmäisten oireiden ilmaantumisesta. Yli kaksi vuotta oli joutunut odottamaan lähes viidennes vastaajista. Hieman yli 40 prosenttia alle 30-vuotiaista vastaajista oli saanut diagnoosin puolen vuoden sisällä ensimmäisistä oireista.

Hoidolta toivotaan pitkäaikaista tehoa

Yli puolet vastaajista (57 %) on erittäin tai melko tyytyväinen hoitoonsa. Naisvastaajat ovat jonkin verran tyytymättömämpiä kuin miehet. Eniten tyytymättömiä löytyy alle 40-vuotiaissa. Atooppisen ihottuman hoidolta odotetaan pitkävaikutteista tehoa, tehokkuutta ja helppoutta.  Suuri osa (79 %) on selvinnyt viimeisen vuoden aikana ilman sairauspoissaoloja työstä tai opiskelusta.

Atooppista ihottumaa vastaajat hoitavat pääasiassa perus- ja kortisonivoiteilla ja antihistamiinilla.

Tukea ja tietoa saadaan muilta samaa sairastavilta. Eniten tietoa haetaan terveyssivustoilta, Allergia-, iho- ja astmaliitosta ja sairaalalääkäriltä.

Tutkimuksesta

Sähköiseen kyselytutkimukseen osallistui 305 atooppista ihottumaa sairastavaa henkilöä YouGovin kuluttajapaneelissa sekä 612 Allergia-, Iho- ja Astmaliiton jäsentä ja liiton sivustolla vieraillutta atooppista ihottumaa sairastavaa. Atooppisen ihottuman yleisyydestä kysyttiin erikseen YouGovin Omnibus Expressin yhteydessä. Lähes joka kuudes tuhannesta vastaajasta sanoo sairastavansa atooppista ihottumaa. Iän myötä yleisyys hieman laskee.

 

 

 

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Herkutellaan ystävänpäivänä!

Meikkejä ja kampauksia koulun tuoksuttomassa päivässä