Koronan vaikutukset jäsenistöömme -kyselyn alustavia tuloksia

Allergia-, iho- ja astmaliitto teki kesän aikana korona-aikaa käsittelevän kyselyn, johon vastasi 1 750 henkilöä. Vastaajista 90 prosenttia oli naisia, ja vastaajien keski-ikä oli 57 vuotta. Lähes kaikki vastaajat olivat jäseniä jossakin liiton jäsenyhdistyksessä. Kyselyn tulosten perusteella korona-aika on herättänyt paljon ajatuksia liiton kohderyhmässä: avoimiin kysymyksiin vastattiin normaalia useammin ja runsassanaisemmin.

Vastaajista lähes puolet arvioi kuuluvansa koronariskiryhmään. Kolmanneksella vastaajista on huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus. Moni perusteli vastaustaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksella. Avoimissa vastauksissa riskiryhmään kuulumista perusteltiin muun muassa iällä, liikapainolla tai lääkityksellä.

”Kyselyn mukaan korona oli vaikuttanut eniten sosiaalisiin kontakteihin.”

Kevään aikana monen arki muuttui: tehtiin etätyötä tai opiskeltiin kotoa käsin, liikuttiin vähemmän ja tavattiin harvemmin läheisiä. Kyselyn mukaan korona oli vaikuttanut eniten sosiaalisiin kontakteihin. Yli 70 prosentilla vastaajista sosiaaliset kontaktit olivat heikentyneet paljon. Samoin yli 60 prosenttia vastaajista, itse tai joku perheenjäsenistä, oli pysynyt enemmän kotona kuin aiemmin. Sen sijaan esimerkiksi taloudellinen tilanne oli pysynyt valtaosalla vakaana. Vain 15 prosentilla vastaajista oli työtilanne heikentynyt koronan vuoksi. Tosin vastaajista oli eläkeläisiä lähes kolmannes.

Kyselyn mukaan vain vajaalla kolmella prosentilla vastaajista oli perhepiirissä ollut koronaa. Vastaajista vain yhdellä prosentilla oli ollut itse koronaa. Pieni osa vastaajista koki sairastaneensa koronan. Testiin ei ollut joka tilanteessa mahdollista päästä.

”En tiedä oliko sairaus koronaa, muttei koskaan aiemmin ole ollut niin vaikea hengittää.”

”Sairastin jonkin paljon oireita aiheuttavan taudin. En yrittänyt testeihin, enkä lääkäriin. Tuplasin astmalääkityksen.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden toimivuus on ollut koetuksella korona-aikana. Vastaajista osalla oli esimerkiksi peruttu tai siirretty vastaanottoaikoja. Suurimpia vaikeuksia oli koettu kiireettömän hammashoidon palveluissa. Pääosalla vastaajista ei kuitenkaan ollut suuria ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Yli puolet vastaajista oli ollut paljon tai erittäin paljon huolissaan läheisistään. Toisaalta yli puolet arvioi koronan tuoneen paljon tai erittäin paljon jotakin positiivista elämäänsä. Muun muassa luonnossa liikkumista oli lisätty ja sen oli koettu olleen tärkeä voimavara arjessa. 80 prosenttia vastaajista arvioi pärjänneensä hyvin tai erittäin hyvin koronasta huolimatta.

Puolet vastaajista oli ollut erittäin tai hyvin tyytyväisiä liiton toimintaan korona-asiasta tiedottamisessa.  Vastaajat olivat myös suhteellisen tyytyväisiä siihen, miten liitto oli onnistunut järjestämään kohderyhmän tarpeiden mukaista toimintaa poikkeusoloissa. Kaikki eivät kuitenkaan koe verkkotoimintaa omakseen.

”Olin todella tyytyväinen verkkokurssiin astmasta, sillä se osui niin oikeaan aikaan. Oli hyvä saada ajatukset muualle jatkuvan koronauutisoinnin keskellä.”

”Kiitokset liitolle verkkotapahtumista ja verkkotreffeistä.”

”Kasvokkain kohtaamisia ja tapaamisia sekä tilaisuuksia ei saa vähentää, koska ne ovat erittäin tärkeitä. Keskustelu verkon kautta ei vastaa kohtaamisia.”

Kyselyn tuloksista tehdään yksityiskohtaisempi raportti syksyn aikana.
 

Lue myös Minkälainen kokemus koronaan sairastuminen on astmaatikolle?

 

 

Share

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Herkutellaan ystävänpäivänä!

Meikkejä ja kampauksia koulun tuoksuttomassa päivässä