Haitallisesta vieraslajikasvista voi päästä eroon

Terve askel luontoon -hankkeen projektikoordinaattori Tiina Parkkima haastatteli Kouvolan kaupungin ympäristötarkastaja Jenni Ojalaa jättipalsamin torjunnasta.

Tästä jutusta saat vinkit onnistuneeseen jättipalsamin torjuntaan. Talkoot ovat myös hyödyllistä tyky-päivän ohjelmaa.

Jutun lopussa lisätietoa kesän talkoista ja talkoovetäjien koulutuksista!

Kouvolassa ei järjestetty viime kesänä Terve askel -hanketalkoita, mutta kunnassa on muutoin talkoiltu jo vuodesta 2011 menestyksekkäästi jättipalsamin kimpussa. Ensi kesän talkoita suunnitellessa voi lukea vinkit onnistuneeseen torjuntaan!

Terve askel luontoon -hankkeessa torjutaan haitallisia vieraslajeja ja kerrotaan luonnon terveysvaikutuksista. Viime kesänä talkoiltiin Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Porissa. Järjestelyissä oltiin usein eriasteisesti yhteistyössä eri kuntien kanssa. 

Runsaasti jättipalsamia.

Kunnat ovat avainasemassa haitallisten vieraslajien mm. jättiputken ja nyt myös jättipalsamin hävittämisessä, sillä talkoolaiset tarvitsevat usein tukea tai apua (työvälineet, kuljetus, tiedotus, luvat) torjuntatalkoiden järjestämisessä. Monessa kunnassa tämä onkin otettu osaksi normaalia kunnan ympäristönsuojelutyötä. Jättipalsami on yhdessä kaukasianjättiputken kanssa säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n tasolla, minkä johdosta sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Kunnilla on vaihtelevia käytäntöjä vieraslajitorjunnassa ja vapaaehtoisten kanssa toimiessa ja kuntakohtaisia eroja löytyy siitä, miten sitoutuneita tai suunnitelmallisia pitkäjänteiseen vieraslajityöhön kunnat ovat. Suunnitelmallisella torjunnalla ja yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan ja tulevan kesän torjuntoja suunnitellessa onkin hyvä kuulla myös onnistumisista taistelussa vieraslajeja vastaan.

Kouvolan Pentsojalla saatiin torjuntavoitto jättipalsamista – menestyksen avaimet ovat kunnan ja yhteisöjen yhteistyössä.

Kouvolan Pentsojalla on päästy menestyksekkästi eroon haitallisesta vieraslaji jättipalsamista. Menestyksen takana on yhteistyö monen eri tekijän kanssa ja koordinoitu jättipalsamin hävittäminen. Kouvolan esimerkki antaa toivoa siitä, että haitallisesta vieraslajista voi päästä monissa kohteissa eroon suunnitelmallisella torjunnalla ja yhteistyöllä.

Kasvustojen hävittäminen aloitettiin vuonna 2011 yhteistyössä Kouvolan kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n, Metsähallituksen ja kestävän kehityksen verkosto Kerkon kanssa. Pentsojan alue valikoitui torjuntakohteeksi, sillä se on suojelualuetta ja alueen lehtokasvillisuus oli jättipalsamin voimakkaan kasvuston syrjäyttämä.

Talkoot ovat myös mukavaa yhdessäoloa.

Nyt seitsemän vuoden torjunnan jälkeen tilanne on parantunut niin, että aiemmin yhtenäinen kasvusto on muuttunut yksittäisiksi, pistemäisiksi esiintymiksi. Yleisötalkoita järjestettiin neljänä kesänä vuosina 2011 - 2014, jonka jälkeen alueen tilanne oli parantunut niin paljon, ettei yleisötalkoita enää ollut tarpeen järjestää, vaan torjunta on tehty järjestäjätahojen vapaaehtoisten voimin. Yleisötalkoita järjestettiin 2 - 4 kpl kesässä, ja niissä oli mukana aina vähintään yksi järjestäjätahojen edustaja.

Torjuntatoimien koordinointi edellytys torjunnan onnistumiselle

Onnistuneen torjunnan edellytys oli yhteistyön koordinointi ja torjunnan sekä jättipalsamiesiintymien hallinta. Yhteistyötä koordinoi Kouvolan kaupunki, joka organisoi myös viestintää ja oli linkkinä eri yhteistyötahojen välillä. Metsähallitus piti kirjaa esiintymistä ja niillä tehdyistä torjuntatunneista, jotta pysyttiin kärryillä, mistä kasvi on jo hävitetty ja minne torjunta tulisi kohdentaa.

Käytännön torjuntaa tehtiin niin, että talkoolaisille kerrottiin aluksi jättipalsamin torjunnasta ja siitä, miksi sitä tehdään. Esiintymäalueet merkittiin vuosittain kuitunauhalla, jolloin esiintymäkohdat oli helpompi havaita jo silloin, kun kasvi ei vielä kuki.

Talkoissa torjuntajoukot jalkautuivat tasaisesti puronuoman molemmille puolille niin, että koko alue saatiin käytyä läpi. Torjuntatoimien onnistumisen varmistamiseksi järjestäjätahot kävivät alueen vielä syksyllä läpi yläjuoksulta alajuoksulle, jotta viimeisetkin yksilöt saatiin pois. Kasvijäte vietiin jäteasemalle jatkokäsittelyyn.

Talkoita mainostettiin kirjastoissa, lähikaupoissa, lehdissä ja nettisivuilla. Yhteistyö vapaaehtoisten kuntalaisten kanssa on sujunut hyvin, vaikkakin kuntalaisia on ollut melko vähän mukana, mutta ne, ketkä olivat mukana yleisötalkoissa, olivat hyvin kiinnostuneita. Yhteistyö järjestäjätahojen kanssa on myös ollut mutkatonta ja kaikille muodostui omat tehtäväalueensa.

Jättipalsami on tässä jo hävinnyt puron varresta.

Ojala antaa muutaman vinkin muille kunnille siitä, kuinka torjunta onnistuu yhteistyössä kuntalaisten kanssa: torjuntakohteen tulisi olla helposti saavutettavissa. Tarjoilu on myös tärkeää, ja talkoolaisille olisi hyvä tarjota esimerkiksi talkookahvit ja -sämpylät. Kohteet, jotka ovat asutuksen lähellä ja ihmisten silmien alla, kiinnostavat kuntalaisia enemmän, kuin syrjemmässä olevat kohteet. Joskus on vaikeaa löytää sopivaa yhteistä kellonaikaa talkoilijoille, mutta tärkeää on kuitenkin lyödä päivämäärät hyvissä ajoin lukkoon ja tiedottaa ajoissa.

Muita vinkkejä torjuntaan voisi olla järjestää erilaisia yhteistyötapahtumia, esimerkiksi eri yhdistysten kanssa järjestettävät talkoot, työttömien yhteistalkoot, samoin kotiäitejä ja -isiä voisi saada mukaan, jos talkoissa olisi myös lapsille sopivaa ohjelmaa. Talkoita voisi mainostaa myös työyhteisöille osana tyhy-päivää.

Kouvolassa palsamijäte on viety poltettavaksi. Jenni Ojala kertoo, että vaihtoehtoisia käsittelytapoja on mietitty, mutta tällä hetkellä toimitaan näin.

Talkoovetäjien koulutukset keväällä

Järjestämme kevään aikana talkoovetäjän koulutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille tyky-päivän ohjelmaan. Osallistu koulutukseen ja perusta omat talkoot!

Lisätiedot: www.allergia.fi/luontoaskel/talkoot

Sähköposti: tiina.parkkima@allergia.fi.

Jos et halua itse talkoojärjestelyihin, olet tervetullut myös osallistujana. Tiedotamme kevään aikana kesän talkooajankohdista.

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

Kesäisiä herkkuja luonnonyrteillä

Luonnonyrtit tarjoavat kesäistä vaihtelua niin juhla- kuin arkipöytään.

Miten jättipalsami parantaa allergisen terveyttä?

Se on avain luontoliikuntaan, joka antaa potkua elimistön puolustukselle, kohentaa fyysistä kuntoa ja reipastaa mieltä hyvässä seurassa. Luonnollisesti!

Kaupunkiviljely antaa energiaa

Kaupunkiviljelyllä on monia hyviä vaikutuksia. Jokainen istutettu ja kasvava kasvi sitoo ilman haitallista hiilidioksidia ja vapauttaa ilmaan happea. Kasvit myös puhdistavat ilmaa ja hidastavat ilmastonmuutoksen etenemistä.