Anafylaksia-kysely: Injektorin käyttö hyvää, toiveissa lisää käytännön harjoittelua

Allergia- ja astmaliitto ja HYKSin Iho- ja allergiasairaala toteuttivat anafylaksia-aiheisen kyselyn viime syksynä. Kyselyssä selvitettiin adrenaliini-injektoreihin liittyvien ohjeiden täsmällisyyttä. Kyselyyn osallistui 620 injektorimääräyksen saanutta aikuista ja alaikäisen vanhempaa.

Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista oli saanut adrenaliini-injektorimääräyksen aikaisemmin esiintyneen anafylaksian vuoksi. Allergiatutkimusten perusteella määräyksen oli saanut 17 % vastanneista.  Valtaosalla anafylaksian aiheuttaja oli pystytty selvittämään allergiatesteillä tai altistuksella. Vastaajista 18 % ilmoitti vaikean allergisen reaktion aiheuttajan jääneen tuntemattomaksi.

Opastuksesta myönteisiä kokemuksia

Suurin osa (82 %) kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä sairaanhoitajan, lääkärin tai apteekin antamaan injektorin käyttöopastukseen. Käytännön harjoittelua ja kirjallisia ohjeita toivottiin lisää. Injektorin oikean käyttötilanteen arvioimiseen toivottiin myös lisäohjeita. Käytännön harjoittelu on tärkeää, jotta vaikean allergisen reaktion alkaessa ei tarvitse lukea käyttöohjeita. Jos sairaanhoitaja tai lääkäri ei ole ehtinyt opastaa injektorin käyttöä, viimeistään apteekissa harjoitteluun on varattu mahdollisuus.  Osa reseptin saaneista oli löytänyt myös apteekin valikoimiin kuuluvan harjoittelukynän, jonka voi ostaa muutamalla eurolla omatoimiseen harjoitteluun.

Aiheuttajan tunnistaminen tärkeää

Oikea diagnoosi on avainasemassa, jotta anafylaksiariski tunnistetaan. Diagnoosin myötä myös neuvonta sekä anafylaksiaan varautuminen voidaan kohdentaa oikein. Tarkat esitiedot ohjaavat tutkimuksissa oikeille jäljille. Altistuskoe on varmin tapa osoittaa yliherkkyys, mutta myös moderni komponenttiallergeenidiagnostiikka tarjoaa täsmennystä tilanteen arvioimiseen. Mitä paremmin allergisen oireen aiheuttaja tunnetaan molekyylitasolla, sitä paremmin anafylaksiariski voidaan arvioida.

Anafylaksiariskistä on tärkeää kertoa lähiympäristölle

Ohjeista injektorin käyttö läheisillesi

Anafylaktinen reaktio etenee nopeasti ja voi kehittyä henkeä uhkaavaksi jo puolessa tunnissa. Adrenaliini-injektorin tulisi olla saatavilla välittömästi. Henkilöiden, joilla on riski saada anafylaksia, tulisi kertoa lähiympäristöönsä allergiastaan sekä kantaa adrenaliini-injektoria jatkuvasti mukanaan. Yli 90 % kyselyyn vastanneista oli kertonut lähiympäristöönsä, mm. perheelle, ystäville, työkavereille, kouluun tai päivähoitopaikkaan adrenaliini-injektorin käyttötarpeesta. Neljännes heistä ei kuitenkaan ollut antanut lähiympäristölle injektorin käyttöohjeita. Apua ohjeiden antamiseen päiväkoti- ja kouluhenkilökunnalle toivottiin asiantuntijoilta, jotta lasten päivähoidon ja koulutoiminnan yksiköt saisivat luotettavaa tietoa anafylaksiaan varautumisesta. Kyselytutkimuksessa tuli myös ilmi, että mm. koululaisilla on ollut vaikeuksia löytää sopiva paikka, jossa adrenaliiniruisketta voisi koulussa säilyttää. Pieniä lapsia ja heidän ystäviään vastuu injektorin käytöstä puolestaan pelotti. Tärkeää olisi, että vaikeaan allergiseen reaktioon varautuminen ei johtaisi sosiaalisten tilanteiden rajoittumiseen. Lapsia on hyvä opastaa myös hätänumeroon soittamisessa.

Kyselyyn vastanneista adrenaliini-injektorimääräyksen saaneista 79 % kertoi kuljettavansa injektoria mukanaan säännöllisesti. Käyttöön varautumattomuuden syiksi nousi esille hankaluus, unohtaminen, asetettujen säilytyslämpötilasuositusten hankala noudattaminen, lääkkeen hinta ja suhteellisen lyhyt käyttöaika. Osa vastaajista ilmoitti, että varautuu oman adrenaliini-injektorin käyttöön ainoastaan matkoilla ja kaupunkialueen ulkopuolelle mentäessä.

Anafylaktisen reaktion äkillisyyden vuoksi ei ole suositeltavaa luottaa, että pääsee riittävän nopeasti hoitoon.

Reseptillä määrätyn adrenaliiniruiskeen käytön vähäisyys näkyy myös siinä, että vain viidennes vastanneista oli käyttänyt omaa adrenaliiniruisketta anafylaktisen reaktion hoitoon, vaikka 40 % vastanneista oli kokenut kaksi tai useamman anafylaksian. Sen sijaan moni oli saanut adrenaliinia hakeuduttuaan ensihoitoon tai ensihoidon yksikön käydessä tapahtumapaikalla. Epävarmuus siitä, milloin adrenaliiniruiske tulisi pistää, nousi kyselyssä esille. Tilannetta vaikeuttaa myös se, ettei hätäkeskus automaattisesti opasta yliherkkyystilanteissa oman adrenaliiniruiskeen käytössä. Anafylaksian ensihoito-ohjeita onkin aihetta parantaa.

Anafylaksia on äkillinen ja nopeasti etenevä moneen elimeen vaikuttava vaikea allerginen reaktio. Oireina voi olla ihon kutina, punoitus ja nokkosrokko, huulien, silmäluomien, korvalehtien ja kurkun turvotus, vinkuva hengitys tai käheä ääni sekä vatsakivut tai oksentaminen. Jos oireet jatkuvat, verenpaine laskee, sydämeen tulee rytmihäiriöitä, ja potilas voi menettää tajuntansa ja kuolla. Adrenaliiniruiske on anafylaktisen reaktion ensihoito.

Sanna Edelman FT, vs. kemisti, HYKS Iho- ja allergiasairaala, Allergeenilaboratorio

Milloin adrenaliini-injektoria tulisi käyttää?

Anafylaksiaan kuuluu tyypillisesti nopea alku allergeenialtistuksen jälkeen.  Pelkkä nokkosihottuma ei ole anafylaksia, mutta pistos kannattaa laittaa kun iho-oireeseen liittyy a) kova vatsakipu ja/tai oksentelu b) hengitysteiden ahtautuminen, vaikeutunut hengitys/yskä c) voimakas huonovointisuus. Mikä tahansa nopeasti minuuteissa etenevä voimakas oireisto ja silmin nähtävä huonovointisuus on aihe antaa adrenaliinipistos – nyrkkisääntönä jo pistoksen miettiminen on hyvä syy.

Mika Mäkelä, professori, ylilääkäri, HYKS Iho- ja allergiasairaala

 

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Päivitä tietosi atooppisen ihottuman hoidosta

Keskiviikkona 28.9. kello 14 allergia- ja astmaneuvoja Marjo Tähtinen kertoo atooppisen ihon hoidosta Allergia- ja astmaliiton livelähetyksessä. Uusi Käypä Hoito -suositus on julkaistu - mitä atoopikon kannattaa niistä tietää? Mitkä ovat keskeisiä avainkohtia atooppisen ihon hoidossa?

Herkutellaan ystävänpäivänä!