Allergia- ja astmaliiton kuntavaaliteesit

Järjestöt mukaan palvelurakenneuudistukseen

Laadukkaat palvelut on taattava kaikille niitä tarvitseville. Sote-järjestöt tulee ottaa mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen. Järjestöt ovat merkittävä innovaattori ja ne tuovat kuntalaisen äänen päätöksentekoon. Järjestöjen mukaan ottamisesta ja rahoituksesta on huolehdittava sote-uudistuksessa sekä kunta- että maakuntatasolla.

Vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset

Vapaaehtoistyö on kustannustehokasta, mutta ei ilmaista. Taloudellinen tuki järjestöille mahdollistaa laadukkaan vapaaehtoistoiminnan järjestämisen. Kunnassa järjestetään toimitilat ja olosuhteet vapaaehtoistoimijoiden käyttöön. Parannetaan ja lisätään edullisia liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia.

Järjestötoimintaan osallistuminen on merkittävä lääke yksinäisyyteen. Lähes 90 % sote-järjestötoimintaan osallistuneista on saanut uusia ystäviä.

Astmaa sairastavan hyvä hoito ja käytäntöjen yhtenäisyys

Kunnan tulee taata astmahoitajan palvelut potilaan tueksi. Onnistunut omahoito on astman hallinnassa ratkaisevaa. Tavoitteena on, että potilas ottaa vastuun omasta astman hoidostaan lääkärin ja erityisesti astmahoitajan avustuksella. Terveydenhuollossa laaditaan hoitosuunnitelma, joka sisältää säännölliset kontrollikäynnit. Hoidon tulee olla asiakkaalle saumaton kokonaisuus, johon kuuluu myös kuntoutusmahdollisuus.

Jokaiseen sairaanhoitopiiriin on taattava jatkuvaa astmakoulutusta, jotta lääkärit ja sairaanhoitajat saavat päivitetyn tiedon astmasta. Astmaatikkojen maksutaakkaa ei saa nostaa. Ehkäistään sisäilmaongelmia kestävällä rakentamisella ja kiinnitetään huomiota toimivaan ilmastointiin.

Laadukas allergiatestaus ja hoito

Allergiaepäilyissä tulee olla matala kynnys päästä arvioon sairauden tilanteesta, mahdollisuus päästä tarvittaviin tutkimuksiin ja arvion mukaan mm. siedätyshoitoon. Perusterveydenhuollon henkilökunnalle tarvitaan jatkuvaa koulutusta, jotta siedätyshoidon mahdollisuutta osataan tarjota. Siedätyshoidosta olisi hyötyä paljon suuremmalle allergisten määrälle kuin tällä hetkellä siedätyshoitoa annetaan. Allergiatestit tulee tehdä allergiatestauksen laatukriteerit täyttävissä yksiköissä.

Terveydenhuollon ammattilaisille tarvitaan koulutusta vaikean allergian tunnistamiseen ja hoitoon vakavien allergiareaktioiden ennaltaehkäisemiseksi. Anafylaksian kokeneen henkilön ja läheisten jälkihoito on turvattava esimerkiksi tarjoamalla terapiapalveluita, vertaistukea tai kuntoutusta.

Atooppista ihosairautta sairastaville riittävät hoitomuodot ja asiantuntemus

Ammattilaisen tuki atooppisen ekseeman omahoidossa on tärkeää. Laadukkaalla potilasohjauksella voidaan parantaa hoidon kokonaisprosessin onnistumista. Ihosairauksien hoito vaatii panostamista omahoidon motivoimiseen ja säännönmukaiseen seurantaan sekä tukeen. Hoidon onnistumisen kannalta avainasemassa on potilaan itsensä toteuttama hoito. Atopiaa sairastaville on taattava tarvittaessa elinikäinen hoitoprosessi ja sosiaalinen tuki. Suomen olosuhteet ovat atopiaa sairastaville talviaikaan kovat, joten esim. aurinkopainotteinen kuntoutusmahdollisuus on turvattava.

 

Share

Keskustele ja kommentoi

Muita kirjoituksia samasta aiheesta:

PEF-Mittari Varkauden seudun Allergia- ja astmayhdistyksen jäsenille

Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistyksen nykyiset ja uudet jäsenet saavat lahjaksi PEF-mittarin. Muille kuin jäsenille yhdistys myy mittareita edulliseen hintaan Varkauden sairaalan ala-aulan Pikku Ruusu -kahviossa. Samassa rakennuksessa toimii keuhkosairauksien poliklinikka ja Varkauden Terveyskeskus.

Herkutellaan ystävänpäivänä!

Meikkejä ja kampauksia koulun tuoksuttomassa päivässä